Ερευνητικό Πρόγραμμα Καλαυρείας

 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ του Ιερού του Ποσειδώνα και της αρχαίας πόλεως της Καλαυρείας˙ να μελετήσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ιερού και της πόλεως καθώς και τον ρόλο τους στον Σαρωνικό κόλπο και τον ευρύτερο κόσμο˙ να εκμαιεύσει από τις αρχαιολογικές μαρτυρίες πληροφορίες για το είδος των τελετουργιών που λάμβαναν χώρα στο ιερό και να εξετάσει το τι πληροφορίες δίνουν αυτές για τους θεούς στους οποίους γίνονταν θυσίες˙ να μελετήσει το ρόλο του ιερού στη ζωή των σημερινών κατοίκων του Πόρου και της ευρύτερης περιοχής και το πώς αντιλαμβάνονται την αρχαιολογική δουλειά στο ιερό σήμερα.

Τελευταία ενημέρωση:  14 Φεβρουαρίου 2012